"Profesjonalne wsparcie dla biznesu

gwarancją skutecznej restrukturyzacji."

O nas

Wsparcie dla Biznesu to podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu usług doradczych i administracyjnych w zakresie zarządzania i obsługi zarówno podmiotów prowadzących postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne ( tzn. syndyk, doradca restrukturyzacyjny, zarządca, tymczasowy nadzorca sądowy) jak i podmiotów (m.in. spółki kapitałowe i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą), wobec których prowadzone są wskazane powyżej procesy tj. przedsiębiorstw w stosunku, do których prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z dnia Prawo Restrukturyzacyjne jak i postępowania upadłościowe. Zadania świadczone na rzecz naszych Klientów realizujemy na najwyższym poziomie, a do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Nasza wiedza oraz doświadczenie stanowi silne wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

 

Oferta


Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do odbiorców takich jak:

  1. biura syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, tymczasowych nadzorców sądowych i zarządców;
  2. przedsiębiorców wobec których prowadzone jest już postępowanie restrukturyzacyjne danego rodzaju lub postępowanie upadłościowe, bądź przedsiębiorców, planujących skorzystać z sądowego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
  3. kancelarie prawne prowadzące postępowania upadłościowe lub restrukturyzacyjne w charakterze pełnomocników lub doradców.

Główne czynności wchodzące w skład usług oferowanych przez firmę Wsparcie dla Biznesu to m.in.:

a) Świadczenie usług związanych z wszelką pracą administracyjną z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego ( przygotowywanie pism dla wierzycieli, przygotowywanie dokumentów, koordynowanie obiegu pism, analiza korespondencji, porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja dokumentów, ewidencja poczty wychodzącej i przychodzącej wysyłanie korespondencji, kontakt z Sądami, Komornikami i urzędami;

  • sporządzanie pism sądowych, przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych, propozycji układowych, dokumentów dot. pomocy publicznej,
  • sporządzanie wniosków o udzielenie układów ratalnych do instytucji tj.: ZUS, Urząd Skarbowy oraz jednostki samorządu terytorialnego,
  • sporządzanie wniosków restrukturyzacyjnych do banków,
  • monitorowanie bieżącego stanu postępowania, fotokopiowanie akt sądowych w celu analizy na rzecz klienta.

b) Bieżący kontakt z wierzycielami:

  • sporządzenie listy wierzycieli wraz z ustaleniem wszelkich danych kontaktowych do działów lub osób decyzyjnych,
  • bieżący kontakt z wierzycielami w tym m.in: informowanie o otwarciu postępowania, informowanie o warunkach spłaty zadłużenia, informowanie o stanie postępowania,
  • negocjacje z wierzycielami w celu otrzymania zgody w ramach przygotowanych propozycji układowych przez klienta.

 

Kontakt